CMS24 Connect Marketing Service GmbH

Kompleksowe rozwiązanie zarządzania firmą z branży Call Center (Biuro Obsługi Klienta). Moduł wspomagania telefonii CTI, TAPI; CRM/ERP z indywidualnym rozwiązaniem do fakturowania na podstawie danych z różnych źródeł, jak połączeń telefonicznych, lub powiązanych usług wykonywanych przez agentów (Concierge/Sekretariat). Moduł zarządzania kadrami z integrowanym systemem prowadzenia elektronicznej karty czasu pracy, list obecności, automatycznego rozliczenia czasu pracy, prowadzenia nadgodzin, urlopów itd. Aplikacje do przyjmowania zamówień, zleceń, lub zgłoszeń dla różnych kontrahentów. API do systemów powiązanych podmiotów i interfejsy dla kontrahentów. System do analizy i raportowania dla kontrahentów.