Tag: aplikacje

  • Projektowanie aplikacji

    Podczas projektowania aplikacji istnieje wiele czynników, które są ważne. Omawiamy kilka z nich.


  • Do czego służy REST API?

    REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) służy do komunikacji i wymiany danych pomiędzy różnymi systemami komputerowymi za pomocą protokołu HTTP.