Tag: oracle

  • Bazy danych

    W świecie baz danych istnieje wiele różnych rodzajów, z których można skorzystać do tworzenia aplikacji.


  • Udział w realizacji aplikacji GIS (w oparciu o serwer MapXtreme MapInfo) Technologia: Oracle 8i.


  • Secunet AG

    Wsparcie przy projekcie platformy Root Cetrification Authority dla Rządu Egipskiego. Tworzenie interfejsu użytkownika do zarządzania certyfikatami, jak i uwierzytelnienia nowych certyfikatów za pomocą czytników kart.