Tag: oracle

  • Bazy danych

    W świecie baz danych istnieje wiele różnych rodzajów, z których niektóre to: Oprócz wymienionych powyżej istnieje wiele innych rodzajów baz danych, takich jak bazy danych kolumnowe (columnar databases), czasoszeregowe (time-series databases), in-memory databases (bazy danych w pamięci), a także hybrydowe podejścia, które łączą różne modele danych w jednej bazie danych. Dobierzemy właściwe rozwiązanie do Państwa…


  • Udział w realizacji aplikacji GIS (w oparciu o serwer MapXtreme MapInfo) Technologia: Oracle 8i.


  • Secunet AG

    Wsparcie przy projekcie platformy Root Cetrification Authority dla Rządu Egipskiego. Tworzenie interfejsu użytkownika do zarządzania certyfikatami, jak i uwierzytelnienia nowych certyfikatów za pomocą czytników kart.