Tag: ai

  • Ollama

    W erze zaawansowanej sztucznej inteligencji, rozwój modeli językowych odgrywa kluczową rolę w automatyzacji zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Jednym z czołowych projektów open source, który integruje najnowsze technologie w tej dziedzinie, jest Ollama. Projekt ten wykorzystuje innowacyjne modele językowe, takie jak LLaMA3, Gemini oraz Mistral, aby dostarczać narzędzi o wysokiej skuteczności i wszechstronności. LLaMA3:…


  • Płaskoziemcy w erze SI

    Płaskoziemcy, czyli osoby wierzące w teorię płaskiej Ziemi, są grupą ludzi, którzy odrzucają naukowe dowody i przyjmują przekonania, które są sprzeczne z powszechnie uznawanymi faktami. Sztuczna inteligencja (SI) natomiast odnosi się do systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagałyby inteligencji ludzkiej. Twierdzenie, że płaskoziemcy nie przetrwają sztucznej inteligencji, może być kontrowersyjne i należy…