Tag: rest-api

  • Bezpieczeństwo PHP vs NodeJS

    Porównywanie bezpieczeństwa między PHP a Node.js może być trudne, ponieważ bezpieczeństwo aplikacji internetowych zależy od wielu czynników, takich jak jakość kodu, praktyki programistyczne, konfiguracja serwera, zabezpieczenia systemowe i wiele innych


  • Do czego służy REST API?

    REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) służy do komunikacji i wymiany danych pomiędzy różnymi systemami komputerowymi za pomocą protokołu HTTP.