Usługi

Do podstawowych obszarów naszej działalności należą:

  • Doradztwo informatyczne w zakresie oprogramowania i infrastruktury informatycznej
  • Projektowanie, produkcja, wdrażanie i utrzymanie oprogramowania
  • DevOps i SysOps w zakresie Cloud/Docker/Kubernetes
  • Planowanie, dostarczanie, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury informatycznej
  • Outsourcing IT (body-leasing)

// programujemy i piszemy skrypty w C / C++ / C#, Java, Go, Python, NodeJS, PHP, Bash, JavaScript, HTML+CSS,

// wdrażamy i zarządzamy narzędziami do gromadzenia i analizy danych przy pomocy Spark, Hadoop, Hive,

// dobieramy odpowiednie bazy danych SQL, NoSQL, Key/Value, jak: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, CouchDB, Aerospike, ETCD,

// pracujemy na systemach Linux (Ubuntu, CentOS, Debian), Kubernetes,

// w chmurze u dostawców jak: Amazon Web Services, Google Cloud Computing, OVH, Hetzner