Czym jest ETCD?


ETCD to rozwinięcie skrótu „distributed reliable key-value store”. Jest to otwarte oprogramowanie, które służy do przechowywania i synchronizacji danych klucz-wartość w rozproszonym systemie. ETCD zostało stworzone przez firmę CoreOS (teraz część Red Hat) i jest inspirowane systemem Apache ZooKeeper.

ETCD jest często używane jako część infrastruktury backendowej w systemach rozproszonych, takich jak klastry Kubernetes. Pełni rolę centralnego rejestru, w którym przechowywane są dane konfiguracyjne, informacje o stanach i inne dane wymagane do koordynacji i zarządzania rozproszonymi systemami.

Oto kilka zastosowań ETCD:

  1. Konfiguracja systemu: ETCD umożliwia przechowywanie danych konfiguracyjnych, takich jak adresy serwerów, klucze uwierzytelniania, limity zasobów itp. Innymi słowy, ETCD może być wykorzystywane jako centralne repozytorium konfiguracji dla różnych komponentów systemu.
  2. Odkrywanie usług: Systemy mikroserwisowe często korzystają z ETCD do rejestrowania informacji o dostępnych usługach. Komponenty systemu mogą zarejestrować swoją obecność w ETCD, a inne mogą je odnaleźć, korzystając z tych informacji.
  3. Synchronizacja stanu: ETCD może być używane do synchronizacji stanu między węzłami systemu. Może przechowywać informacje o stanie klastra, takie jak liderzy, dostępność węzłów, informacje o obciążeniu itp.
  4. Elekcje lidera: ETCD może być używane do wyboru lidera w systemie rozproszonym. Poszczególne węzły mogą startować elekcje i zapisywać informacje o liderze w ETCD.
  5. Monitorowanie i powiadomienia: ETCD dostarcza interfejsy do monitorowania zmian w danych przechowywanych w kluczu-wartość. Można skonfigurować powiadomienia, które zostaną uruchomione, gdy nastąpią zmiany w danych.

ETCD jest niezwykle wszechstronne i znajduje zastosowanie w różnych systemach, szczególnie w kontekście architektur mikroserwisowych i rozproszonych systemów przetwarzania danych.