Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia. Rozwój i utrzymanie systemu.