Motovit

Wsparcie przy utrzymaniu, aktualizacji i udoskonaleniu systemu sprzedaży (głównie programowanie PHP)