Body leasing

Slide 1

Powierzenie pracowników, czy też body leasing jest praktyką, w której firma zleca innemu przedsiębiorstwu dostarczenie pracowników na określony czas. Istnieje kilka powodów, dla których body leasing może być opłacalny:

  1. Oszczędności kosztów: Często body leasing jest tańszy niż zatrudnianie stałych pracowników. Zamiast ponosić koszty związane z rekrutacją, szkoleniem, ubezpieczeniami i innymi świadczeniami, firma może wynająć pracownika. Jeśli się okaże, że pracownik nie spełnia wymagań, można go łatwo wymienić na innego. W efekcie można zaoszczędzić na kosztach zatrudnienia i utrzymania pracowników. Korzystanie z body leasing pozwala uniknąć kosztów personelu. Oczywiście warto zatrudnić pracowników, aby najważniejsza wiedza pozostała w firmie. Powierzenie pracowników wtedy jest doskonałym uzupełnieniem zasobów.
  2. Elastyczność: Taki rodzaj outsourcingu zapewnia elastyczność w zatrudnianiu pracowników. Firma może dostosować liczbę pracowników do zmieniających się potrzeb biznesowych. Na przykład, w okresach zwiększonej aktywności, można wynająć więcej pracowników, a w okresach spowolnienia działalności można ich zwolnić. To pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i unikanie zbędnych kosztów.
  3. Specjalistyczna wiedza: Korzystanie z naszych pracowników to czerpanie z doświadczenia ekspertów, którzy brali udział w wielu projektach wielu klientów. A to oznacza, że mieli oni możliwość nauczyć się różnych rozwiązań i wiedzą które z nich działają w praktyce lepiej, a które mniej. Mają oni większe doświadczenie również poprzez szerszy dostęp do pomysłów i doświadczeń kolegów, którzy pracują przy innych zleceniach innych naszych klientów. Zapewniamy wymianę merytoryczną, czyli konsultacje wewnętrzne, by wesprzeć projekt klienta.
  4. Koncentracja na kluczowych zadaniach: Korzystając z body leasing, firma może skoncentrować się na kluczowych zadaniach i strategicznych obszarach działalności, pozostawiając zarządzanie personelem i związane z tym obowiązki agencji zewnętrznej. Pozwala to zwiększyć efektywność operacyjną i poświęcić więcej czasu na rozwijanie swojego biznesu.
  5. Redukcja ryzyka: przedsiębiorstwo przenosi część ryzyka związanego z zatrudnianiem pracowników na nas. My jesteśmy odpowiedzialni za rekrutację, kwalifikacje i zarządzanie pracownikami, co z reguły zmniejsza ryzyko związane z nieudanymi rekrutacjami lub nieodpowiednimi umiejętnościami pracowników.

Warto jednak pamiętać, że powierzenie pracowników ma swoje wady i nie jest odpowiednie dla każdego przedsiębiorstwa, czy projektu. Istnieją pewne czynniki, takie jak kontrola nad personelem, poufność danych czy spójność kultury organizacyjnej, które mogą wpływać na decyzję o wyborze tej formy outsourcingu. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zbadać i rozważyć zarówno korzyści, jak i potencjalne ryzyka związane z body leasing. Chętnie pomożemy w tym procesie.