PTK Centertel (Orange Polska S.A.)

Udział w realizacji aplikacji GIS (w oparciu o serwer MapXtreme MapInfo) Technologia: Oracle 8i.