Związek Zawodowy Pracowników Farmacji

Wparcie przy utrzymaniu portalu związku, prace programistyczne przy rozwoju nowych funkcji.