Tag: model językowy

  • Ollama

    W erze zaawansowanej sztucznej inteligencji, rozwój modeli językowych odgrywa kluczową rolę w automatyzacji zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Jednym z czołowych projektów open source, który integruje najnowsze technologie w tej dziedzinie, jest Ollama. Projekt ten wykorzystuje innowacyjne modele językowe, takie jak LLaMA3, Gemini oraz Mistral, aby dostarczać narzędzi o wysokiej skuteczności i wszechstronności. LLaMA3:…