Tag: rdbms

  • Przyszłość RDBMS

    Przyszłość relacyjnych baz danych jest nadal obiecująca, chociaż rozwój innych typów baz danych, takich jak bazy danych NoSQL i NewSQL, wprowadził pewne zmiany w krajobrazie technologicznym


  • Bazy danych

    W świecie baz danych istnieje wiele różnych rodzajów, z których można skorzystać do tworzenia aplikacji.